Välkomna till Sveriges största hållbarhets och framtidskonferens

Den 16 september bjuder Nuvab in till en lokal hubb på Saga Biografen i Vetlanda från vilken man kan följa A Sustainable Tomorrows digiloga hållbarhets- och framtidskonferens. På eftermiddagen arrangerar Nuvab ett eget program kopplat till hållbarhet. Där har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, ta del av goda exempel från andra företag samt diskutera och nätverka analogt.

Välkomna till Sveriges största hållbarhets och framtidskonferens

Dagens hålltider:

Kl. 08.00 Inledning - Dagens moderator, Anna Carendi, CSR Småland, hälsar välkommen till dagens konferens


Anna Carendi, CSR Småland


Kl. 08.30-13.00 A Sustainable Tomorrows program, Läs mer om programmet HÄR


Kl. 13.00-14.00 Nuvab bjuder på gemensam lunch

Kl. 14.00-16.00 Lokalt program med föreläsare på plats

Kl. 14.00 - Hållbart byggande - Johan Wegbrant 

JOHAN WEGBRANT/ARKITEKTUR
Omställningen till ett hållbart byggande börjar nu - tillsammans bygger vi en klimatsmart framtid. Klimatförändringarna är en realitet, det handlar inte längre om en dyster framtid i länder långt bort. Nyheterna visar att krisen redan är ett faktum - i Sverige, Europa och resten av världen. FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport är otvetydig. Det är människans utsläpp som orsakar klimatförändringarna. Byggbranchen står idag för ca 20 % av koldioxidutsläppen och 30 % av allt avfall i Sverige. Det svenska klimatmålet som riksdagen antagit innebär att år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Omställningen mot ett hållbart byggande måste styra allt vi gör - idag och i morgon.

Vi har kunskapen som krävs, vi förstår problemen och vet vad som orsakar dem. Positiva pionjärprojekt byggs runt om i världen. Nu är det dags att kavla upp armarna och sätta spaden i marken – tillsammans!


Illustration: JOHAN WEGBRANT / ARKITEKTUR & CLARK Arkitektur

Kl. 14.45 Panel - Anna Carendi ställer frågor till tre av Vetlandas duktiga företagare om deras Hållbarhetsarbete.

              
Jonas Hernborg, Elitfönster       Marcus Ahlstedt, T-emballage             Anna Svensson, OBOS

Kl. 15.00 Fika

Kl. 15.15 - Social hållbarhet - Circular Center
Kan ni föreställa er ett samhälle där alla får plats? Det är vad det sociala företaget Circular Centre står och arbetar för. Med visionen om noll människor i utanförskap och noll restprodukter i samhället, arbetar Circular Centre i samverkan med företag i Jönköpings län, för att skapa arbetstillfällen för de som har det allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden – utrikesfödda kvinnor.

Den 16 september kommer Mariana Morosanu, grundaren för Circular Centre att berätta om sin egen integrationsresa och hur denna har inspirerat henne till att skapa Circular Centre. Hon kommer även att berätta om samverkan med länets näringsliv där bl.a. IKEA är en utav Circular Centres samarbetspartners.

Som projektägare för ett internationellt projekt med syftet om att ta fram verktyg som ska hjälpa företag i 5 EU-länder stärka deras sociala hållbarhetsarbetet, kommer Circular Centres projektledare Hanna Lundgren och Sofia Ellström att inspirera er och förhoppningsvis vara ett stöd i ert arbete med social hållbarhet. Avslutningsvis kommer Circular Centre att erbjuda er som deltar den 16 september deras stöd i att ta fram en nulägesanalys för ert företags arbete med mångfald och inkludering.


Hannah, Sofia och Mariana från Circular Centre

Kl. 16.00 Dagen avslutas

Den lokala hubben arrangeras i samarbete med CSR Småland.
Har du frågor gällande konferensen så tveka inte att höra av dig till oss på Nuvab, info@nuvab.se eller 0383-594 92
Du kan också kontakta CSR Småland på info@csrsmaland.se.

Boka din plats på info@nuvab.se redan nu.


Konferensen är kostnadsfri för Nuvabs medlemsföretag.
Kostnaden för icke medlemsföretag är 400 kr/per person