Välkomna på en 30 minuters fika tillsammans med Nuvab och ESF projektet Framtidssäkrad industri.

Tillsammans med projektet Framtidssäkrad Industri bjuder Nuvab in industriföretagen i vårt nätverk till en 30 minuters information om detta regionala utvecklingsprojekt. Fyll på kaffekoppen och förena rasten med information om kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling, som kan vara till nytta för ditt företag.

Välkomna på en 30 minuters fika tillsammans med Nuvab och ESF projektet Framtidssäkrad industri.

När: Torsdagen den 29 april kl. 15.00-15.30
Var: Digitalt via Teams
Anmälan till träffen: info@nuvab.se senast den 27 april

Varmt välkomna!

Här kommer några rader om projektet:

ESF projektet Framtidssäkrad industri riktar sig till industriföretag och dess anställda som vill satsa på beprövade branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser för att möta Coronapandemins konsekvenser. Deltagandet i projektet är kostnadsfritt.

Insatserna som erbjuds inom projektet är kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling.

Kompetenscoachningen innebär att en erfaren kompetenscoach stödjer företagsledningen att reflektera kring nuvarande arbetssätt med kompetensförsörjning och att planera och lägga upp insatserna på företaget.

Branschvalidering visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker utveckling för att nå den kompetens som saknas.

Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas med målet att deltagarna ska få ett kompetensbevis.

Läs mer HÄR och HÄR