Pop-up träff med ämnet "Må bra"

Enligt Försäkringskassan beror 46% av alla pågående sjukskrivningar på psykisk ohälsa. Det innebär att runt 300 av medarbetarna i NUVAB´s medlemsföretag är hemma från jobbet idag på grund av att de inte mår bra psykiskt på olika sätt.

Pop-up träff med ämnet "Må bra"

Det är förödande för utvecklingen och välbefinnandet både på det personliga planet för individen som är drabbad, men också för företaget och för samhället i stort. Lägg därtill den så kallade ”sjuknärvaron”, när en medarbetare är på sin arbetsplats men inte kan bidra med sin fulla potential på grund av att hen inte mår bra av olika anledningar. Det finns med andra ord enorma ekonomiska incitament att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa på en arbetsplats. Så hur ska vi då förhålla oss till psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och självmord?

Varmt Välkommen med din anmälan!

Vi bjuder på fika!

 

Föreläsare: Morgan Miledal, Samordnare psykisk hälsa/Insatsledare.

Plats: Utbildningshuset Eldsjälen, Räddningstjänsten Vetlanda

Datum & Tid: Onsdagen den 27 mars, klockan 8.30-10.00

Anmälan sker till info@nuvab.se
Senast onsdagen den 22 mars.

Injudan Pop-up träff med ämnet "Må bra".