Lunchmöte - Hur du förbereder dig för morgondagens bolagsstyrning

Välkommen till Improvera AB:s och Nuvabs lunchträff med föredrag om framgångsrik bolagsstyrning, information om utvecklingsmöjligheter för VD och styrelse samt senaste nytt från Nuvab.

Lunchmöte - Hur du förbereder dig för morgondagens bolagsstyrning

PROGRAM

Styra ett bolag - till kräftgång eller framgång?
- Föredrag och diskussion om morgondagens bolagsstyrning och kraven på VD, styrelse och ägare.

Nils-Erik Persson, grundare till StyrelseAkademien Sydost och ägare till Improvera AB i Växjö, med lång erfarenhet
i ledande ställning, delar med sig av sina synpunkter och erfarenheter och ger tips inför framtiden.

Hur kan du förbereda dig och din verksamhet?
- Presentation av utbildningen VD-Kompetens och styrelseutbildningar.

Linda Ellingsen, marknadsansvarig Improvera AB, går igenom programmet för utbildningen VD-Kompetens och
berättar dessutom om utbudet av styrelseutbildningar och övriga tjänster för styrelseutveckling.

Senaste nytt från Nuvab.
Cecilia Hjort Athler, näringslivsutvecklare, berättar om senaste nytt från Nuvab.

Under föredraget bjuder vi på lunch!

NÄR: Tisdagen den 8 maj kl. 11.30 - 13.00.
VAR: Vetlanda Stadshotell, Vetlanda.

Träffen är kostnadsfri men kräver föranmälan.
Välkommen att anmäla dig snarast eller senast den 4 maj via mail till linda@improvera.se eller info@nuvab.se

Läs mer om lunchmötet i denna PDF