Kaffe, semla och simulering med Peter Kammensjö

I samarbete med Vetlanda Lärcentrum bjuder Nuvab dig på en mycket intressant eftermiddag med Peter Kammensjö, en av grundarna till Bättrekonceptet.

Kaffe, semla och simulering med Peter Kammensjö

”Alla verksamheter går ut på att på något sätt skapa värde för dem man är till för. I företag skapas värde för kunder t ex genom rätt inköp av komponenter, smidig orderhantering genom hela verksamheten, kvalitetssäker produktion och bra logistik. I skolan skapas värde för eleverna t ex genom bra pedagogik, individuell uppföljning av progression och ett nyttigt mål mat varje dag. Kedjan av aktiviteter som skapar värdet kallas för ett "värdeflöde".

Värdeflödet störs av många olika faktorer vilket får till följd att vi inte skapar så mycket värde för kunder eller elever som vi hade hoppats eller att det värde vi skapar kostar oss mer resurser än vi faktiskt har i vår budget.

En mycket underskattad sådan störning är variation. Alla verksamheter drabbas av variation men väldigt få chefer och ledare har reflekterat tillräckligt över konsekvenserna.

I en enkel simulering skall vi se vad variation får för inverkan på värdeflödet. Simuleringen innebär att vi sätter upp ett värdeflöde, utsätter det för variation och ser vad som händer.”

Föreläsare: Peter Kammensjö, Högskolan i Borås 
Plats: Vetlanda Lärcentrum, Kyrkogatan 54A
Datum och tid: Tisdag den 18 februari, kl. 14.30-17.00
Kursavgift: Gratis för Nuvabs medlemmar
Anmälan: Skicka din anmälan senast 14 februari till info@nuvab.se eller ring: 0383-594 91.

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig i dag!

Vi bjuder på kaffe och semla - Varmt välkomna!