Juridik för bättre affärer - Seminarieserie med fokus på internationell affärsjuridik

Handelskammaren bjuder tillsammans med Advokatfirman Glimstedt och näringslivsbolagen på höglandet in till en seminarieserie och diplomutbildning med fokus på internationell affärsjuridik.

Juridik för bättre affärer - Seminarieserie med fokus på internationell affärsjuridik

Varmt välkommen till seminarieserien som har fokus på internationell affärsjuridik. Serien består av fyra halvdagsseminarier som blandar föreläsning med praktiska ”case” och diskussioner. Den riktar sig till en stor grupp av medarbetare, såsom: inköpare, säljare, projektledare, personal som förhandlar och tecknar avtal samt personal som kommer i kontakt med avtalstext i sitt arbete.

Alla seminarier

 

Seminarium 1: Grundläggande avtals- och köprätt

27 september 2017, i Nässjö | Kl. 09.00-13.30

Ämnen för dagen:
• Grundläggande svensk och internationell avtals- och köprätt
• Fullmaktsfrågor, letter of intent, standardavtal, ansvar vid dröjsmål och fel
• Internationella köplagen CISG (Contracts for the International Sale of Goods)
• Incoterms
• Reklamationshantering, m.m.

 

Seminarium 2: Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar

13 oktober 2017, Vetlanda Stadshotell | Kl. 09.00-13.30

Ämnen för dagen:
• Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar
• Genomgång av några vanligt förekommande internationella standardavtal (bl.a. Orgalime)
• Jämförelse av den svenska köplagen och internationella köplagen CISG
• Lagval och tvistelösningar

 

Seminarium 3: Distribution och återförsäljaravtal

16 november 2017, SNAB:s lokaler i Tillväxthuset, Sävsjö | Kl. 09.00-13.30

Ämnen för dagen:
• Distributions- och återförsäljaravtal
• Distributionsformer
• Gruppundantag och konkurrensrättsliga frågor
• Checklistor för olika distributionsavtal, m.m.

 

Seminarium 4: Internationella licensavtal

6 december 2017, i Eksjö | Kl. 09.00-13.30

Ämnen för dagen:
• Internationella licensavtal (varumärken, patent, m.m.)
• Utvecklingsavtal, sekretessavtal och andra viktiga immaterialrättsliga frågor

Pris

1 450:- per deltagare och seminarium för Handelskammarens medlemmar Chamber International samt medlemmar i respektive näringslivsbolag. Övriga 1800 kr.
Om du väljer att gå samtliga fyra seminarier med diplomering får du 5% rabatt.

Anmälan

Seminarierna kan bokas i ett paket eller fristående. För dig som väljer att gå samtliga seminarier hålls i anslutning till det fjärde och sista tillfället en diplomering. Ett diplom utfärdat av Handelskammaren intygar ditt deltagande och de kunskaper du fått under seminarieserien. Deltagande företag har även möjlighet att följa upp seminarierna genom att boka två timmars kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning med Advokatfirman Glimstedt.

Anmäl dig senast en vecka före kurstillfället till info@handelskammarenjonkoping.se