Hållbarhetskraven ökar – är ditt företag redo?

Allt fler krav på företags hållbarhetsarbete påverkar även små och medelstora företag. Samtidigt har kunder, finansiärer och andra intressenter ökade förväntningar på att företag ska ta ansvar för miljö och människor och bidra till hållbar utveckling. Myten om att små och medelstora företag slipper ta hänsyn till hållbarhetsfrågorna börjar omkullkastas.

Hållbarhetskraven ökar – är ditt företag redo?

Nu välkomnar vi näringslivet till en eftermiddag med omvärldsspaning och workshop om företagens hållbarhetsarbete.

Anna Carendi, Diya Consulting, inleder träffen med en omvärldsspaning där du får:

  • insikt om vad som händer inom hållbarhetsområdet och hur det påverkar ditt företag (IPCC-rapporten, EU:s taxonomi, nya krav på hållbarhetsrapportering, visselblåsardirektiv etc)

  • kunskap om vad som krävs av ett företags hållbarhetsarbete på 2020-talet och

  • förslag på hur du kan ta nästa steg i ditt hållbarhetsarbete för att bli mer konkurrenskraftig


Därefter kommer Anna leda oss i  workshop där vi vill ta reda på vad företagen i vårt lokala näringsliv har för hållbarhetsutmaningar, vilka möjligheter företagen ser med att integrera hållbarhet i sina verksamheter samt vilka behov ni företag har för att ta sitt hållbarhetsarbete vidare.

Resultatet från workshoppen kommer att användas för att planera kommande aktiviteter och insatser för att stärka företagens hållbarhetsarbete och därmed också höja konkurrenskraften.

Denna aktivitet riktar sig till dig som ansvarar för utvecklingen av ditt företags/organisations hållbarhetsarbete.

När: Onsdagen den 30 mars kl.13.15-16.30
Var: Östanå Värdshus
Kostnad: 400kr per person för medlemsföretag, 700kr per person för icke medlemsföretag. Priserna är exkl. moms.
Anmälan: info@nuvab.se senast den 23 mars

En god eftermiddagsfika ingår i priset.

Dagens kursledare Anna Carendi, Diya Consulting, är en av länets hållbarhetskämpar! Hon är en av initiativtagarna till CSR Småland och ingår i Hållbarhetsteamet