Frukostmöte - Infrastrukturens nuläge och framtid

Nuvab välkomnar till ett frukostmöte med temat: Arbets- och studiependling - nuläge och framtid.

Frukostmöte - Infrastrukturens nuläge och framtid

Under detta frukostmöte berör vi ämnet infrastruktur. En viktig del av infrastrukturen är kollektivtrafiken och möjligheterna till arbets- och studiependling. Vi har många framgångsrika och attraktiva företag i Vetlanda kommun, men hur ska deras kompetensbehov tillgodoses om det saknas kommunikationsvägar? 

 

Under frukostmötet får vi lyssna till Helena Zar Vallin från Handelskammaren, som berättar mer om organisationens satsningar på att utveckla regionens kollektivtrafik. Vi får även lyssna till Jönköpings Länstrafik, som har i uppdrag att inom länet och i angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken.

           
Helena Zar Vallin

 

Vi bjuder på frukost, välkomna! ☕

Datum: Torsdagen den 25 augusti
Plats: Konditori Cecil, Delfingatan 2A 
Anmälan: info@nuvab.se 

Obs. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ses i kloka och friska möten.