Frukostmöte - Brandskydd för företag

Välkommen till Nuvabs frukostmöte den 30 november. Ämnet vid detta frukostmöte är: Hur skyddar du ditt företag mot brand? Är du medveten om vilka konsekvenser en brand kan få?

Frukostmöte - Brandskydd för företag

Brandskydd för ditt företag

Vikten av ett bra systematiskt brandskyddsarbete är A och O för att skapa en hållbar verksamhet utan störningar. Genom att identifiera risker samt att ha ett tekniskt och organisatoriskt brandskydd så minimerar ni risken för skada på både verksamhet och fastighet. Dessutom får ni en verksamhet med höjd säkerhetsnivå vilket skapar förtroende hos både medarbetare och kunder.

Välkomna till en intressant och tankeväckande information om hur du kan öka skyddet i din verksamhet.

Föreläsare: Peter Fritz Johansson, Höglandets Räddningstjänstförbund.

Datum: 30 november
Tid: kl. 7.30-9.00
Var: Räddningstjänsten, Lilla Nygatan 4, Vetlanda.
Anmälan: i formuläret nedan senast 27 november

Vi bjuder på Fralla och kaffe

OBS! Begränsat antal platser   

Ett samarrangemang mellan Räddningstjänsten, Försäkringsbolag, NUVAB, Företagarna Jönköpings län och Brandskyddsföreningen Jönköpings län.
  företagarna        

 Anmälan:

T.ex. specialkost