Digitalt frukostmöte om riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Om ett problem på er arbetsplats skapar ett produktionsbortfall på närmare 40%, skulle du då vilja hitta orsaken till problemet och göra något åt det?

Digitalt frukostmöte om riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

På den här frukostföreläsningen ger Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser, och Maria Flanagan Sundqvist, MFS, tips på hur du kan göra just det.

Människor som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 %. Sara och Maria berättar om hur riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan gå till. En sådan visar vilka risker som finns och hur höga riskerna är. Riskbedömningen kan sedan ligga till grund för att välja rätt åtgärder.

När: Tisdagen den 19 januari kl. 8.00-9.00
Var: Digitalt via Teams
Anmälan: info@nuvab.se senast den 15 januari

Varmt välkomna!

Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist