Digitalakademin

Digitalakademin - För dig som driver ett företag och vill jobba mer praktiskt med företagets digitala kommunikation.

Digitalakademin

Målet är att när du gått igenom kursen så ska du ha fått:
- En strategisk digital plan för ditt företag.
- Ökad kunskap om olika analysverktyg.
- Kunskap om olika digitala kanaler och hur dessa kan användas.
- Hjälp att välja mål och nyckeltal för din verksamhet.

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Förkunskapskrav
- Ditt företag skall ha egen webbsida.
- Det skall finnas en vilja att företaget ska ta steget att bli digital
i sin marknadsföring.
- Du som deltar skall ha intresse och förståelse för ett förändrat
kund beteende på nätet.
- Ditt företag behöver ha tillgång till ett Google Analytics konto.
Finns det inte så kommer det att skapas på kursen.

FEM KURSTILLFÄLLEN
Kursen genomförs i en grupp med max 20 deltagare. Det första tillfället har fokus på varumärket. Din digitala marknadsföringsresa startar med att du hittar ett fokus för ditt varumärke.

Därefter följer fyra kurstillfällen med fokus på det digitala. Teori varvas med praktiska övningar som utgår från ditt företag och din hemsida.

Kursen bygger mycket på ett interaktivt arbete där du jobbar med ditt företags digitala utveckling. För att kunna jobba praktiskt krävs att ditt företag har en hemsida och att du har med dig en dator till kurstillfällena.

Det kommer att ges möjlighet att diskutera din egen strategi och upplägg på dina webbsidor, sociala medier etc.

HEMLÄXOR
Mellan kurstillfällena förväntas du jobba med din egen strategi och marknadsföring. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av nästa kurstillfälle.

Då finns också möjlighet att, på egen hand, göra onlineutbildningar
på Digitalakademin.se

FAKTA
Datum: Kursen består av totalt fem tillfällen; 2/11, 16/11, 7/12 2017 samt 11/1 och 25/1 2018.
Tid: Samtliga tillfällen är mellan kl 14.00-17.00 med paus för fika.
Kursledare: Matz Magnusson, Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling och Hernan Martinez, Din Webbstrateg
Pris per person: 1500 kronor

Du hittar mer information om innehållet vid respektive tillfälle i filen nedan.

Innehåll och anmälan

Kontaktperson på Almi: Henrik Laurelii, 036-30 65 05 / henrik.laurelii@almi.se