Projektledning

Grundläggande kunskaper inom projektmetodik och gruppdynamik. Processer som ska utveckla en förmåga att skapa, leda och koordinera projekt.

MÅL

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Visa kunskap om och förståelse av projektmetodikens begrepp och modeller

  • Visa kunskap om och förståelse av grupper och individers beteende i en projektgrupp

  • Behärska praktiska metoder och moment inom området

  • Ha förståelse för sin egen roll och andras inom området

 

INNEHÅLL

Kursens huvudsakliga innehåll:

  •    Projektmetodik

  •  Grupprocesser

  •  Projektdokumentation

  •  Rapportskrivning

 

UTBILDARE

Johan Tjärnfors är konsult inom ledarskap, organisationsutveckling, kommunikation/information och projektledning. Johan är väl förtrogen med Toyotas 14 principer och arbetssätt och har arbetat/utbildat inom projektutbildningar i ca 15 år i näringsliv och högskolor.

 Johan har arbetat i 20 år som personalutbildare och har haft upp emot 300 olika uppdragsgivare inom privata näringslivet som myndigheter. Johan är sedan 1995 gästföreläsare och utbildare på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan i Jönköping. 2011 fick Johan utmärkelsen för bästa pedagogiska lärare av studentkåren.

KURSLITTERATUR (Frivillig)

Exempel på litteratur

Tonnquist, Bo (2012, fjärde upplagan) Projektledning, Sanoma Utbildning

Faktabok: ISBN 978-91-523-1265-0

Övningsbok: ISBN 978-91-523-1741-9

Övrigt material som undervisande lärare tillhandahåller.

Kursledaren tillhandahåller dokumentation.

 

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler