Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

En utbildning där deltagare ges grundläggande kunskaper i fallriskmiljö och arbetsmiljölagen.

Utbildningen ger deltagare grundläggande kunskaper i fallriskmiljö. Deltagare ges insikt i Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Deltagare ska efter kursen kunna arbeta på ett säkert sätt och känna till risker vid arbete i fallriskmiljö.

Innehåll

Teori (1,5 timme)
- Introduktion om fallskyddsarbete
- Arbetsregler och Europanormer (fallskydd)
- CE-märkning Daglig kontroll Periodisk kontroll
- Materiallära (genomgång av utrustning)
- Brottslaster och förankringspunkter
- Räddningsprocedur samt tillkalla hjälp
- Förstahandsåtgärder vid olycka
- Underhålls- och besiktningskrav

Praktik (2-3 timmar)
- Anpassning sele
- Användning av rätt utrustning (fallstoppslina, klätterlina och fallskyddsblock
- Klätterteknik vid arbete i fallrisk
- Användning av stödlina

Övrigt
Klädsel för övning samt anpassat efter arbetsplats/väderlek
Egen utrustning ska vara kontrollerad och godkänd
Deltagaren ska vara fullt frisk
Klätterövningarna anpassas helt efter det egna företagets situationer

Kursledare
Gary Nee, Höjdarbete AB

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler