Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa

Öka medvetenheten och kunskapen om psykisk ohälsa enligt Vetlanda-modellen.

Mental Health First Aid, eller Första hjälpen till psyksik hälsa som det betyder på svenska, är en utbildning som görs i syfte att öka medvetensheten och kunskapen om psykisk ohälsa.

Innehåll
Utbildningen som är vetenskapligt belagd bygger uteslutande på forskningsresultat av olika studier som har gjorts.
Du kommer som kursdeltagare att få verktyg för att kunna stötta och hjälpa en person som mår dåligt eller befinner sig i en psykisk kris, så att personen vid behov snabbare kan komma till professionell hjälp.

Efter genomförd utbildning blir du certifierad som "Första hjälpare till psykisk hälsa" hos NASP, Nationellt centrum för suicideforskning och psykisk hälsa.

Kursledare
Höglandets Räddningstjänstförbund

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler