Personalnätverk

Personalnätverk

Personalnätverket behandlar alla typer av personalfrågor, erfarenhetsutbyte, initierar tematräffar och aktiviteter.

Om nätverket

Personalnätverket har temat rekrytering och personal. Här är ett axplock av olika aktiviteter som nätverket haft genom åren: Besök hos MP Bolagen med temat riskanalyser/bedömningar, fått information om hur antidepressiva medel påverkar koncentrationsförmågan hos anställd personal genom föreläsning på Nuvab, besökt Ramkvilla för föreläsning om arbetsrätt och sociala medier, med mera.

Nästa träff

Onsdagen den 1 november, då vi åker till Eksjö och besöker Totalförsvarets ammunition- och minröjningscentrum (SWEDEC).

Tidigare träffar

Nätverket träffades den 5 september.

Det blev ett mycket bra möte när Nuvabs HR-nätverk besökte Laszlo Palfi i stadshuset. Laszlo berättade om den nya personalpolicyn för Vetlanda kommun. Imponerade arbete!

Torsdagen den 6 april träffades personalnätverket på Nuvabs kontor. På träffen fanns Håkan Unbeck från Glimstedts Advokatbyrå och informerade om nya regler för PuL som träder i kraft i juni 2018 - vad bör man som arbetsgivare tänka på - och delade med sig om mycket annat som kan hända bli rättsfall mellan arbetsgivare och anställd.

Personalnätverket har under 2016 träffats vid ett tillfälle. Då var man inbjuden till Info-Center där kommunikationschefen, Rikard Lehmann berättade om rekrytering via sociala medier och gav framgångsrika exempel.

Bild från tidigare träff.

Bild från tidigare träff.

Personalnätverket består av följande deltagare: 

  • Ingela Martinsson, Inwido produktion AB
  • Torbjörn Hägg, MP bolagen Industri AB
  • Veronica Löfgren, Metsä Tissue AB
  • Laszlo Palfi, Vetlanda kommun
  • Mikael Hahn, Ekenäs Mekaniska AB
  • Leif Sönnichsen, Sapa Profiler AB
  • Pär Fredriksson, Beslag & Metall
  • Emma Ingelow, Evobus
  • Tove Frisk, Inwido produktion AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.