Team och grupputbildning med DISC

Team och grupputbildning med DISC

Utbildning som ger kunskaper inom bland annat team- och grupputveckling.

Team och grupputveckling med stöd av DiSC beteendeanalys.

Utbildningen ger kunskaper i och ökad förståelse för egen och andras beteendestil hur vi kan arbeta effektivt tillsammans samt hur grupper utvecklas och vad som skapar effektiva team.

Utbildningen varvas med övningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten.

– Vi skapar en aktiv, öppen, trygg, respektfull och inspirerande miljö som främjar utveckling.

Mål
- Personlig utveckling.
- Ökad självkännedom.
- Ökade kunskaper och förståelse för egen-, och andras beteendestil.
- Ökade kunskaper om mitt egna teams styrkor och utvecklingsmöjligheter.
- Vad innebär grupputveckling och hur grupper kan utvecklas till högpresterande Team.

Utbildningsform/Pedagogik
Deltagarna förväntas vara aktiva och workshops varvas med praktiska övningar för ett ökat resultat.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som arbetar, eller kommer att arbeta i någon form som Ledare.

Utbildningsinnehåll
Inför utbildningen har deltagarna individuellt genomfört en DISC-beteendeanalys via web.

Workshop kring beteendestilar.
- Ökad medvetenhet kring egna preferenser, styrkor och utvecklingsmöjligheter.
- Ökad förståelse för skillnader mellan olika beteenden.
- Praktiska samarbetsövningar för att uppskatta skillnader.
- Reflektioner.

Team, beteenden och karaktär.
- Ökade kunskaper om egna teamets sammansättning med styrkor och utvecklingsmöjligheter.
- Samtal och reflektion kring beteendekaraktärer i eget team och andra team.

Grupputveckling
- Workshop kring teori för grupputveckling
- Framgångsfaktorer för att skapa högpresterande TEAM
- Reflektion - i vilka utvecklingsfaser befinner sig olika grupper hos er

Kursledare
Maria Claesson 0733-895 105

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler