SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen ger bland annat grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Ny tillämpning av Arbetsmiljölagen från 1 juli 2014

Deltagarna ska efter dagen kunna:
- förstå och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Innehåll
- Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
- Chefens och skyddsombuds roller
- Att identifiera och hantera faktorer som är negativa eller positiva för arbetsmiljön
- Grunder för att kunnaut föra riskbedömningar
- Skyddsronder
- Att söka fakta och inspiration

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR och produktionstekniker m.fl. Personer med delegerade befogenheter och som enligt lagen har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Kursledare
Bertil Jonsson, Beda Safety AB                

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler