Rekryteringsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla som har en personalledande position och hanterar rekryteringsprocesser.

 

Innehållet i utbildningen är:

 • Inledning/ presentation

 • Erfarenheter

 • Syfte/ Vad vill vi ge er

 • Rekryteringsprocessen – stora drag

 • Kravprofilen – teori och övning

 • Fråge- och intervjutekniker

 • Att lyssna aktivt

 • Intervjuövning

 • Referenstagning – syfte och svårigheter

 • Urval och personbedömningar

 • Avslutning

 

Kursledare: Montico

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler