Rekryteringsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla som har en personalledande position och hanterar rekryteringsprocesser.

 

Innehållet i utbildningen är:

 • Inledning/ presentation

 • Erfarenheter

 • Syfte/ Vad vill vi ge er

 • Rekryteringsprocessen – stora drag

 • Kravprofilen – teori och övning

 • Fråge- och intervjutekniker

 • Att lyssna aktivt

 • Intervjuövning

 • Referenstagning – syfte och svårigheter

 • Urval och personbedömningar

 • Avslutning

 

Kursledare: Montico

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler