Rehabilitering i arbetslivet

Rehabilitering i arbetslivet

Arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter i rehabiliteringsarbetet.

Syftet med utbildningen är ge deltagarna kunskap om både arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter i rehabiliteringsarbetet, samt att ge deltagarna en trygghet att jobba rehabiliteringen.  
 
Innehåll
• Vad är hälsa? Hur förebygger vi ohälsa?
• Regelverket kring rehabilitering och arbetsanpassning 
• Vem gör vad i rehabiliteringsarbetet (arbetsgivare, arbetstagare, Försäkringskassan, företagshälsovården osv)?
• Tidiga signaler och tidiga insatser
• Rehabiliteringsprocessen. En mall för hur rehabiliteringsarbetet bör genomföras.
• Rehabiliteringskedjan, om hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan.
• Grupparbete och diskussioner kring olika fall.
 
Utbildare är Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult. 
 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler