PR för småföretagare

PR för småföretagare

Kurser ger grunderna för marknadsföring och PR.

Kursen går igenom grunderna för marknadsföring och PR, från mål och budskap till agerande och genomförande. Syftet är att deltagarna ska komma igång och sköta sin PR, samt ges verktyg och kunskaper för att synliggöra sig själva och det egna företaget.

Målgrupp
Kursen vänder sig till företagare eller offentliga personer som vill synas i vardagen.

Innehåll
Följande ämnen diskuteras:
- Grunderna för all PR och marknadsföring
- Praktiska tips för om förberedelser
- Praktiska tips om pressmeddelande
- Tips för journalistsamtal
- Tips på nyhetsvinklar med storytelling
- Tips om att ta tillfället i akt
- Tips på nyheter ni kan skapa
- Kriskommunikation

Kursen PR för småföretagare finns som följer:
- Inspirationsföreläsning: 50 minuter
- Heldagar
- Utbildningen kräver inga förkunskaper
- Övningar och utbildningsmaterial för kurserna finns som tillval

Kursledare
Ingrid Whitelock och Mickan Thor

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler