Mediehantering

Mediehantering

Stärker ditt sätt att framföra budskap när du möter media.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas förmåga att framföra sitt budskap när de möter media. Deltagarna får träna på att prata och kommunicera, vilket underlättar många situationer i yrkeslivet.

Kursen genomförs med ambitionen att deltagarna ska känna sig tryggare och säkrare i mediasammanhang och därmed få ut bättre resultat. Under kursen går vi igenom de olika faserna i en mediaintervju, där aha-upplevelser, skratt och klokheter utlovas!

Målgrupp
Kursen riktas till personer som på ett eller annat sätt möter media i sin yrkesroll.

Innehåll
Kursen behandlar de olika faserna av en intervju, där föreläsningar varvas med praktiska övningar. Vi går igenom processens olika delar:
- Mål och budskap
- Agerande och intervjusituation
- Trygghet och säkerhet i rollen som intervjuad
- Verktyg för bättre resultat vid möte med media

Kursledare
Ingrid Whitelock och Mickan Thor

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler