Leda Styra Utveckla - Målstyrt, utvecklande och engagerande ledarskap.

Leda Styra Utveckla - Målstyrt, utvecklande och engagerande ledarskap.

Arbetar du som ledare med personalansvar? Är du specialist och delaktig i olika team och projekt? Önskar du ökade kunskaper att leda andra mot mål?

 

Målstyrt, utvecklande och engagerande ledarskap.

Målgrupp
Du som arbetar som ledare med personalansvar. Du genomför utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. Du arbetar som specialist och är delaktig i att driva projektgrupper. Du jobbar med service eller support.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Förståelse för hur ledarskap utövas inom ramen för organisationens strukturer och mot mål.

 • Verktyg att styra och leda mot mål.

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Du som deltagare har tillgång till fri kortare support mellan träffarna från utbildningsledaren under utbildningsperioden.

Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Introduktion.

Att vara och agera som ledare.

 • Ledarskapets 10 sanningar.

Ledarskap och kompetens.

 • Kompetens kopplat till resultat.

 • Situationsanpassat ledarskap.

Arbetsgivarattraktivitet

 • Ledarskap och företagets varumärke.

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Från grupp till team. Vad innebär det?

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Kommunikation

 • En kommunikationsmodell.

Coachande ledarskap

 • Coachande kommunikation

 • Vad skapar drivkraft och motivation hos dem jag leder?

Smarta mål med uppdraget som bas.

 • Hur jobbar vi med, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, projekt.

Kultur och värderingar

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har arbetat som ledare tidigare men nu förstår jag innebörden i att skapa engagemang och ansvarstagande. Jag börjar direkt!”

”Nu när jag vet mer om mitt eget och andras sätt att agera kommer jag ta vara på möjligheterna i mina team och projekt på ett nytt sätt.”

Utbildningsledare

Maria Claesson, Spektiv AB, +46 733 895 105, maria.claesson@spektiv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler