Hållbart Ledarskap

Hållbart Ledarskap

Kurs om bland annat personlig utveckling, yrkesmässig kompetensutveckling och trygghet i ledarrollen.

Hållbart Ledarskap

En tredagars utbildning med konkreta och handfasta verktyg för ökad kompetens och trygghet i ledarrollen.

Utbildningen varvas med föreläsningar, anpassade övningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på.

– Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildningsledaren under utbildningen.

Målgrupp För dig som vill utvecklas i ditt ledarskap och ledarrollen. Oavsett på vilken nivå i ledarrollen vi befinner oss på står vi ofta inför liknande utmaningar. Utbildningen har ett högt fokus på det egna bidraget, ansvaret och förhållningssättet samt fokus på värdet i användandet av en modern och coachande ledarstil.

Mål med utbildningen - Personlig utveckling. - Professionell utveckling i ledarskapet. - Ökad trygghet i ledarrollen. - Konkreta tips och verktyg.

Utbildningsinnehåll

  • Grunderna i ledarskap – att vara en ledare?

  • Självkännedom DiSC. Grön, röd, gul eller blå? Vad betyder det?

  • Min personlighet och olika personlighetstyper.

  • Kommunikationsstil, ledarstil, problemlösningsstil, konfliktstil.

  • Anpassat ledarskap utifrån kompetens – situationsanpassat ledarskap.

  • Coachande ledarskap – vad är coachande ledarskap?

  • När kan man använda ett coachande ledarskap? Praktiska övningar.

  • Att utveckla grupper till effektiva Team.

  • Kultur och värderingar.

Kursledare
Maria Claesson 073-389 51 05
Frågor om utbildningen besvaras av maria.claesson@coreation.se

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler