Hållbart Ledarskap

Hållbart Ledarskap

Kurs om bland annat personlig utveckling, yrkesmässig kompetensutveckling och trygghet i ledarrollen.

Hållbart Ledarskap

En tredagars utbildning med konkreta och handfasta verktyg för ökad kompetens och trygghet i ledarrollen.

Utbildningen varvas med föreläsningar, anpassade övningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på.

– Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildningsledaren under utbildningen.

Målgrupp För dig som vill utvecklas i ditt ledarskap och ledarrollen. Oavsett på vilken nivå i ledarrollen vi befinner oss på står vi ofta inför liknande utmaningar. Utbildningen har ett högt fokus på det egna bidraget, ansvaret och förhållningssättet samt fokus på värdet i användandet av en modern och coachande ledarstil.

Mål med utbildningen - Personlig utveckling. - Professionell utveckling i ledarskapet. - Ökad trygghet i ledarrollen. - Konkreta tips och verktyg.

Utbildningsinnehåll

  • Grunderna i ledarskap – att vara en ledare?

  • Självkännedom DiSC. Grön, röd, gul eller blå? Vad betyder det?

  • Min personlighet och olika personlighetstyper.

  • Kommunikationsstil, ledarstil, problemlösningsstil, konfliktstil.

  • Anpassat ledarskap utifrån kompetens – situationsanpassat ledarskap.

  • Coachande ledarskap – vad är coachande ledarskap?

  • När kan man använda ett coachande ledarskap? Praktiska övningar.

  • Att utveckla grupper till effektiva Team.

  • Kultur och värderingar.

Kursledare
Maria Claesson 073-389 51 05
Frågor om utbildningen besvaras av maria.claesson@coreation.se

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler