Hållbart Ledarskap

Hållbart Ledarskap

Utveckla ditt personliga och professionella ledarskap genom ökad trygghet och kompetens i ledarrollen.

Hållbart Ledarskap

En tredagars utbildning med konkreta och handfasta verktyg för ökad kompetens och trygghet i ledarrollen.

Utbildningen varvas med föreläsningar, anpassade övningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på.

– Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildningsledaren under utbildningen.

Målgrupp

För dig som är ledare med personalansvar. Du har erfarenhet av att vara ledare och vill utvecklas i ditt ledarskap och din ledarroll. Oavsett i vilken bransch du är ledare i så står vi inför liknande utmaningar i ledarskapet. Utbildningen har ett högt fokus på deltagarnas egna erfarenheter, det egna bidraget samt det coachande förhållningssättet i ett modernt ledarskap.

Mål med utbildningen

Personlig utveckling. - Professionell utveckling i ledarskapet. - Ökad trygghet i ledarrollen. - Konkreta tips och verktyg.

Utbildningsinnehåll

 • Grunderna i ledarskap – att vara en ledare?

 • Självkännedom DiSC. Grön, röd, gul eller blå? Vad betyder det?

 • Min personlighet och olika personlighetstyper

 • Kommunikationsstil, ledarstil, problemlösningsstil, konfliktstil

 • Anpassat ledarskap utifrån kompetens – situationsanpassat ledarskap

 • Coachande ledarskap – vad är coachande ledarskap?

 • När kan man använda ett coachande ledarskap? Praktiska övningar

 • Att utveckla grupper till effektiva Team

 • Vad är hållbart ledarskap?

 • Kultur och värderingar

 • Så skapar jag delaktighet och motivation i medarbetarskapet

Kursledare

Maria Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB

Frågor om utbildningen besvaras av Maria, maria.claesson@coreation.se eller på telefon 073-389 51 05 

 

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler