Det utmanande och viktiga samtalet

Det utmanande och viktiga samtalet

En utbildningsdag varvad med teori, praktik, case samt erfarenhetsutbyte i att genomföra utmanande och viktiga samtal.

Det viktiga samtalet!

Omfattning

Deltagarna får praktisk träning i att genomföra viktiga och utmanande samtal. Deltagarna möter olika personer som gestaltas av skådespelare och de får praktiskt öva och utveckla din förmåga i att kommunicera och att ta upp känsliga ämnen eller problematiker som kan förekomma på arbetsplatsen.

Målgrupp

Chefer och ledare med delegerat arbetsmiljöansvar

Efter genomförd utbildningsdag kommer du att ha med dig

  • Ökad trygghet att genomföra viktiga och utmanande samtal

  • Strukturer för att genomföra samtal

  • Praktisk yrkesrollsträning med professionella skådespelare

  • Ökad kännedom om eget och andras kroppsspråk.

  • Träning i att ge feedback och återkoppling

  • Ökad kännedom om konflikt och konfliktstilar

Utbildare: 

Maria Nilisse Claesson från Coreation Kompetens & Utveckling AB har mångårig erfarenhet av att arbeta med ledarutveckling och organisationsutveckling för ledning, team och individer med tydlighet, struktur och resultat i fokus.
Maria är känd för att ha styrkan att skapa energi och mod för att verkligen föra utveckling framåt.

Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge Teater har arbetat med yrkesrollsträning i många år, bland annat för Polishögskolan i Stockholm och Växjö, militärpolisen, vårdpersonal och för företag inom flera branscher och yrkesgrupper.
Som skådespelare är de tränade i att följa och belysa signaler, tonfall och kroppsspråk - kunskaper som de delar med sig av under utbildningsdagen.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler