Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Målet är personlig och yrkesmässig kompetensutveckling och att ge en trygg ledarroll.

Coachande ledarskap

När du använder ett coachande ledarskap medför det att medarbetarna får ett ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i sina olika roller. Var och hur du än jobbar så tillför det coachande förhållningssättet både energi och engagemang. Stressen minskar och du får mer tid till ledarskapet.

Ett coachande ledarskap innebär att leda genom medarbetarna!

Mål med utbildningen

Personlig utveckling
Professionell kompetensutveckling
Ökad trygghet i ledarskapet
Ökade kunskaper kring coachande ledarskap
Att genomföra effektiva samtal
Värdet i att använda coachande ledarskap

Utbildningsinnehåll

HELDAG 1 
Introduktion i coachande ledarskap
Coachande ledarskap – metodik
Kraftfulla frågor
Aktivt lyssnande
Situationsanpassad ledarskap
När kan man coacha/När kan man inte coacha?
GROW - det coachande samtalet
Hemuppgifter

HALVDAG 2
Coachande ledarskap
Uppföljning av dag1
Erfarenhetsutbyte
Praktiska övningar
Effektiva samtal
Tips och tricks

HALVDAG 3
Coachande ledarskap
Uppföljning av dag 2
Erfarenhetsutbyte
Praktiska övningar
Tips och tricks

Utbildningsform/Pedagogik

Utbildningen är upplevelsebaserad och bygger i huvudsak på praktiska övningar. Deltagarna förväntas vara aktiva och vi varvar workshops med praktiska övningar och hemuppgifter. Deltagarna har tillgång till support från utbildaren under utbildningen

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som arbetar som ledare.

Kursledare
Maria Claesson 0733 895 105

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler