Avfallshantering - Farligt avfall

Avfallshantering - Farligt avfall

Tillsammans med våra kollegor i Eksjö (Eksjö.nu) erbjuder vi utbildningen: Avfallshantering - Farligt avfall

Avfallsproducenter har ansvar för att klassa sitt avfall och måste känna till vilka produkter som faktiskt används i dennes produktion och hur uppkomsten av farligt avfall kan förebyggas genom olika åtgärder. Ansvaret innefattar också att ha kännedom om hur det farliga avfallet ska klassas enligt gällande avfallsförteckning. 
Eksjö.nu erbjuder i samarbete med STENA RECYCLING AB en halvdags fördjupning inom området farligt avfall.
I kursen ingår:
Naturvårdsverkets syn på avfall.
Säkerhetsdatabladets betydelse.
Olika risker med avfall, explosivt, gaser, brandfarligt, giftigt osv.
När är ett avfall är att betrakta som FA.
Regelverk för avfallsproducent.
Transportör och mottagare.
Klassificering.
EWC-koder och EWC-listan utifrån olika branscher.
Ansvarsområden, emballage, märkning, etikettering, Godsdeklaration och kopplingen till om det farliga avfallet är ADR.

Anmälan till marie.brask@eksjo.se senast måndag 20 februari. Anmälan är bindande.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler