ADR - Farligt gods

ADR - Farligt gods

Utbildning som riktar sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport

Utbildningen innehåller teoretisk utbildning. Viss dokumentation tillhandahålls till kursdeltagaren.

Kursintyg utfärdas till företaget och till var och en av deltagarna. Intyget ska kompletteras kontinuerligt.

Kursledare
Bengt Gustafson, Miljökonsult

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler