Utvärdering Jobb & Framtidsmässan 2019

Utvärdering Jobb & Framtidsmässan 2019

Vi vill tacka för ert engagemang och deltagande under mässan Jobb & Framtid! Det är viktigt för oss att få veta vad just ni tyckte om Jobb & Framtidsmässan på Iscar Arena i Vetlanda, den 24 januari 2019. Vi uppskattar om ni vill ta er tid att svara på några korta frågor.


Att vi bjuder in er som företagare/utbildningsanordnare.

Tiden, flödet, upplägget, lunchen och informationen.


Mässan kommer att bli gemensam för kommunerna. Mässan förväntas bli tre gånger så stor och under år 2020 kommer mässan att förläggas i Vetlanda.