Organisation

Som Vetlanda kommuns operativa partner i näringslivet och i samråd med medlemsföretagen utgörs Nuvabs organisation.