Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

”Medlemsvillkoren” utgör det avtal som gäller mellan dig (”Medlemmen”) och NUVAB (org nr 556316-2550) när du blivit medlem i Nuvab, och du bör därför läsa Medlemsvillkoren noggrant. Nuvab förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan. Om vi gör några väsentliga förändringar i Medlemsvillkoren meddelar vi dig via e-post.

Allmänt

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.  Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

 

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse och för att ni ska kunna finnas med i medlemsregistret på vår hemsida.

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. 

När du anmäler dig till våra event/arrangemang eller utbildningar samlar vi från dig in de personuppgifter vi behöver för att kunna genomföra din reservation samt för att kunna kommunicera med dig kring ditt besök.

  • Kategori av personuppgifter; Namn, telefonnummer och e-postadress
  • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att kunna fullgöra din reservation.

När du blir medlem i NUVAB

När du blir medlem i NUVAB samlar vi in och sparar personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skicka riktade erbjudanden till dig som medlem.

  • Kategori av personuppgifter; Namn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer.
  • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden till dig som medlem. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap
  • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig genom att kontakta oss på NUVAB.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Dina rättigheter

Spärr mot direktmarknadsföring
Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring.
Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Du kan även skicka ett mail till info@nuvab.se och be oss ta bort dig.

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelser
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.
Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. 

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

 

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.