Stöd från AFA Försäkring för arbetsmiljöutbildningar

Nuvab är godkända utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar, med start den 1 januari 2021 till 2023. Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar Nuvab för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Stöd kan beviljas för grund- eller vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

puff soc.med AFA.jpg

Bakgrund och syfte - stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamt utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är en särskild prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen på arbetsmiljöutbildning som gjordes 2016–2018 och var mycket efterfrågad. Läs utvärdering från tidigare satsning.

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är en särskild prioriterade.

 

Information till dig som arbetsgivare

Till dig som arbetsgivare - stöd för arbetsmiljöutbildning - AFA Försäkring (afaforsakring.se) 

Läs mer om de arbetsmiljöutbildningar Nuvab erbjuder nu

https://nuvab.se/utbildning/

Varmt välkomna med er anmälan!

 
För mer information om Nuvabs arbetsmiljöutbildningar, kontakt Rebecca Ewens
e-post: rebecca@nuvab.se tfn 073-510 61 09