Nya möjligheter att söka klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet har i år fått ett utökat anslag. Det innebär att det finns mer pengar att söka för klimatinvesteringar i länet.

klimatklivet.jpg

Din verksamhet kan ansöka om stöd, för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp i samhället, mellan den 10 februari och 28 februari. Ansökningarna hanteras under året i tre ansökningsomgångar:

  • 10 februari – 28 februari

  • 3 maj – 18 maj

  • 23 augusti – 8 september

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioderna. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

 

För mer info se Länsstyrelsen i Jönköpings län: 
Klimatklivet - Nya möjligheter att söka klimatinvesteringsstöd