Näringslivsveckans första 2 dagar

Vi är i mitten av Nuvabs Näringslivsvecka. Under de två första dagarna har vi besökt medlemsföretag och Gymnasiesärskolan.

naringslivsvecka_5.jpg
naringslivsvecka_1.jpg

naringslivsvecka_2.jpg

naringslivsvecka_3.jpg

naringslivsvecka_4.jpg

naringslivsvecka_5.jpg

naringslivsvecka_6.jpg

naringslivsvecka_7.jpg

naringslivsvecka_8.jpg