Att hjälpa någon som mår dåligt...

Se informationsfilmen, framtagen av Räddningstjänsten för att sprida kunskap om ämnet psykisk ohälsa och suicidprevention.

Skärmklipp Johanna.PNG (1)

Se filmen här

För att få till en förändring i samhället vill vi verka för att skapa förståelse för personer som mår dåligt och höja kunskapen om vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa varandra när vi har det svårt. Den här filmen ska inte ses som en utbildning utan snarare en kort information som ger en introduktion i ämnet. Vill man lära sig mer rekommenderar vi att du kontaktar din lokala räddningstjänst för att se vilka utbildningar som erbjuds i ditt område.

Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men sjukdomen och pandemin kan också få konsekvenser för vår psykiska hälsa. Det gäller inte minst de restriktioner som varit nödvändiga att införa för att minska smittspridningen och som innebär att den fysiska kontakten mellan människor begränsas.
Stora livshändelser och kriser såsom covid-19-pandemin leder ofta till förändrade rutiner, vilket kan påverka levnadsvanor och i förlängningen innebära ohälsa, sjuklighet, skador och förtidig död.
Stängda träningslokaler och begränsningar i möjlighet till fysisk aktivitet, inskränkningar i människors rörelsefrihet och sociala liv, övergång till distansundervisning och distansarbete.
Andra effekter är att många branscher har upplevt en minskad efterfrågan på produkter och tjänster som kan leda till ökad arbetslöshet eller svårigheter att försörja sig, och som i sin tur kan leda till en ökad risk för psykisk ohälsa.
Vi vet av erfarenhet från tidigare kriser och störningar i samhället att det kan finnas många som mår dåligt, och det kan finnas anledning att vara lite extra uppmärksam just nu på om man själv, eller någon i ens omgivning visar tecken på psykisk ohälsa. Signaler att vara observant på kan vara till exempel om någon verkar ovanligt nedstämd, har ett ökat alkoholbruk, har svårt att upprätthålla normala rutiner med jobb, hem, fritidsintressen, sömn eller att upprätthålla sociala relationer. Tveka inte att fråga hur någon mår om du är orolig för någon. Tveka inte heller att söka hjälp om det behövs!

När du eller ni tittar på materialet kan det hända att någon reagerar på innehållet då detta är ett ämne som berör många människor i vårt samhälle på ett eller annat sätt. Om ni tittar tillsammans i en grupp är det bra att den som ansvarar för mötet i förväg informerar om vad filmen handlar om samt är beredd på att bemöta eventuella känslor som uppstår. Ett exempel kan vara att man berättar för gruppen att de som känner att de behöver ta en paus är välkomna att göra det, och att man sedan följer upp detta med ett samtal med den aktuella personen.

Om du tittar på filmen själv och känner att du behöver prata med någon så finns det ett antal ställen som du kan vända dig till:

  • Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner mår mycket dåligt eller om har tankar eller planer på att ta ditt liv. Är situationen inte akut kan du söka vård på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

  • Självmordslinjens telefonnummer: 901 01 - drivs av den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd. Mer information finns på mind.se.

  • SPES telefonjour: 020 - 18 18 00 - är till för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

  • 1177 vårdguiden – Här finns information och fler kontaktytor om du vill läsa mer om psykisk hälsa.

Om ni är fler som tittar samtidigt vill uppmuntra till att ta några minuter efter filmen och tillsammans i gruppen diskutera och dela med er av reflektioner och erfarenheter kring ämnet. Exempelvis kan man ställa frågorna: Hur arbetar vi på vår arbetsplats för att motverka psykisk ohälsa? Vad ser ni som de största utmaningarna för att våga prata om självmord? Ofta leder detta till värdefulla diskussioner och kanske även nya idéer på hur vi kan bli bättre medmänniskor till varandra.

Tack för att ni lyssnar på vår film, tillsammans kan vi göra skillnad!

*RäddsamF - ett samarbete mellan Räddningstjänsterna i Jönköpingslän, Ydre kommun och SOS alarm.

Folder psykisk ohälsa