Miljönätverk

Miljönätverk

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom miljöarbete på stora och små företag.

Om nätverket

Miljöarbetet är en viktig del av de flesta affärsverksamheter. Att ha en hållbar utveckling med omtanke om miljön och människorna är en nödvändighet.

Nästa träff:

Nätverket kommer att träffas efter sommaruppehållet  torsdagen den 23 på Holsbyverken. 

Nuvab har under våren tagit beslutet att slå samman miljönätverket och energinätverket då många av er arbetar parallellt med detta ute i verksamheterna i dag. Synergieffekterna är många då energi och miljö ofta gå hand i hand.

 

Tidigare träffar

9 maj träffades nätverket och besökte Orwak i Sävsjö som utvecklar lösningar för sortering och komprimering av återvinningsbart material, vilket bidrar till ökad effektivitet, en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa möjliga ekonomi i restproduktshanteringen. 

Under träffen fick vi också ta del av information om Sweco och deras arbete. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Orwak 20190509 Sweco 20190509

 

6 februari besökte vi Stena Recykling där Alf-Göran och Patric berättade om deras verksamhet och hur de gör återvinning till en hållbar affär för sina kunder. Samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. 

 

7 november tog Bruno och Erik från Höglandets Räddningstjänstförbund emot nätverket. De informerande om "Vikten av ett bra varumärkesskydd och konsekvenser efter en storbrand" Detta var ett ämne som engagerade deltagare, som kom från många av företagen i Vetlanda.

 

Måndagen den 1 oktober  träffades nätverket på Ädelfors Folkhögskola.
Thomas Svensson, Byråinspektör Miljö- och byggförvaltningen, Vetlanda kommun, gav tillsynsinformation och informerade om förändringar i tillsynsarbete, då och då, lagar / strategier, fallgropar och goda exempel.


Måndagen den 25 juni
träffades miljöverket på Vetlanda stadshotell. Vi åt en god sommarlunch, och planerade för höstens kommande träffar.

5 mars träffades Miljönätverket på Stålöv. Vi fick en rundtur i deras nya lokaler och Percy Ekström berättade om hur Stålöv arbetar med miljöfrågor. Charlotta Urberg och hennes kollega på Sweco gav goda råd om Miljörevision.

 

Miljönätverket träffades är den 6 november. Då var vi på Pallco i Ekenässjön.
Till träffen var Niclas Jonsson från Böda Kvarn inbjuden. Han berättar om hur man kan göra industrin/arbetsplatsen fri från fossila bränslen, och hur man söker pengar från Naturvårdsverket/Klimatklivet till detta.

Micaela på Pallco ger oss en inblick i hur dom jobbar med miljöfrågor.

Hanna och Pernilla från företaget Chemgroup fanns med när Miljönätverket träffades på Sapa Profiler den 11 september. Det blev en mycket intressant information när man på träffen pratade Kemikaliehantering.

 

Miljönätverket träffas måndagen den 11 september kl. 14-16 hos Elisabeth på Sapa Profiler AB.

 Vi kommer under denna träff diskutera kemikaliehantering.

 •  Hur uppfyller vi lagkraven på riskbedömning utifrån arbetsmiljö, yttre miljö och brand?

 • Hur kan vi få en effektiv kemikaliehantering?

 Vi har bjudit in Chemgroup, som berättar om hur detta kan lösas på ett bra sätt. Chemgroup har stor erfarenhet av denna typ av arbete, samt att de idag hjälper flertalet företag i Vetlanda med dessa frågor.

Välkomna till information i ett angeläget ämne. Passa på att ställ frågor till experterna!

Miljönätverket träffades den 15 maj 2017 hos Karin på Njudung Energi. Under träffen diskuterades olika e-system som kan hjälpa till att påminna om olika kontroller m.m.

Tomas Svensson Vetlanda kommun frågade medverkande om deras syn på kommunens sätt att samarbeta gällande tillsyn m.m.

På plats fanns även Almi som informerade om olika utvecklingscheckar företagen kan söka gällande ex. hållbarhet och digitalisering.


Henrik och Eva-Lena från Almi var på besök när Miljönätverket träffades den 15 maj.

Miljönätverket träffades 16 april 2017. Vid detta tillfälle berättade Anders Bernberg om miljö- och klimatarbetet, nationellt, regionalt och lokalt i Vetlanda kommun.

Anders Bernberg, miljösamordnare på Vetlanda kommun

En bild från en tidigare träff med nätverket

Miljönätverket består av följande deltagare:

 • Bo Titusson, Ekenäs Mekaniska AB
 • Håkan Wirebrandt, T-Emballage,
 • Elisabeth Hermansson, Sapa Profiler AB
 • Patrik Johansson, Inwido AB
 • Lena Jonsson, Inwido AB
 • Sofie Stråhle, Holsbyverken i Vetlanda AB
 • Thomas Svensson, Vetlanda kommun
 • Karin Ahlqvist, Vetab
 • Micaela Kullberg, Pallco AB
 • Jonas Nordqvist, Swedish Match AB
 • Jan Strandesjö, Beslag & Metall AB
 • Krister Gustafsson, Pallco AB

Vill du veta mer om våra nätverk eller delta i ett? Kontakta Nuvab så berättar vi mer om våra olika nätverk.