Miljönätverk

Miljönätverk

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom miljöarbete på stora och små företag.

Om nätverket

Miljöarbetet är en viktig del i de flesta företags verksamhet. Att ha en hållbar utveckling med omtanke om miljön och människorna är en nödvändighet.

Nästa träff:

Blir i början av 2019. Då ska vi besöka Stena Recycling - Sveriges främsta återvinningsföretag. Alf-Göran som är VD ska berätta om hur de jobbar med miljöfrågor.

 

Tidigare träffar

7 november tog Bruno och Erik från Höglandets Räddningstjänstförbund emot nätverket. De informerande om "Vikten av ett bra brandskydd och konsekvenser efter en storbrand" Detta var ett ämne som engagerade deltagarna, som kom från många av företagen i Vetlanda.

 

Måndagen den 1 oktober träffades nätverket på Ädelfors Folkhögskola.
Thomas Svensson, Byråinspektör Miljö- och  byggförvaltningen, Vetlanda kommun, gav tillsynsinformation och informerade om förändringar i tillsynsarbetet, då och nu, lagar/strategier, fallgropar och goda exempel.


Måndagen den 25 juni
träffades miljönätverket på Vetlanda stadshotell. Vi åt en god sommarlunch, och planerade för höstens kommande träffar.

5 mars träffades Miljönätverket på Stålöv. Vi fick en rundtur i deras ny lokaler och Percy Ekström berättade om hur Stålöv arbetar med miljöfrågor. Charlotta Urberg och hennes kollega på Sweco gav goda råd om Miljörevision.

 

Miljönätverket träffades är den 6 november. Då var vi på Pallco i Ekenässjön.
Till träffen var Niclas Jonsson från Böda Kvarn inbjuden. Han berättar om hur man kan göra industrin/arbetsplatsen fri från fossila bränslen, och hur man söker pengar från Naturvårdsverket/Klimatklivet till detta.

Micaela på Pallco ger oss en inblick i hur dom jobbar med miljöfrågor.

Hanna och Pernilla från företaget Chemgroup fanns med när Miljönätverket träffades på Sapa Profiler den 11 september. Det blev en mycket intressant information när man på träffen pratade Kemikaliehantering.

 

Miljönätverket träffas måndagen den 11 september kl. 14-16 hos Elisabeth på Sapa Profiler AB.

 Vi kommer under denna träff diskutera kemikaliehantering.

 •  Hur uppfyller vi lagkraven på riskbedömning utifrån arbetsmiljö, yttre miljö och brand?

 • Hur kan vi få en effektiv kemikaliehantering?

 Vi har bjudit in Chemgroup, som berättar om hur detta kan lösas på ett bra sätt. Chemgroup har stor erfarenhet av denna typ av arbete, samt att de idag hjälper flertalet företag i Vetlanda med dessa frågor.

Välkomna till information i ett angeläget ämne. Passa på att ställ frågor till experterna!

Miljönätverket träffades den 15 maj 2017 hos Karin på Njudung Energi. Under träffen diskuterades olika e-system som kan hjälpa till att påminna om olika kontroller m.m.

Tomas Svensson Vetlanda kommun frågade medverkande om deras syn på kommunens sätt att samarbeta gällande tillsyn m.m.

På plats fanns även Almi som informerade om olika utvecklingscheckar företagen kan söka gällande ex. hållbarhet och digitalisering.


Henrik och Eva-Lena från Almi var på besök när Miljönätverket träffades den 15 maj.

Miljönätverket träffades 16 april 2017. Vid detta tillfälle berättade Anders Bernberg om miljö- och klimatarbetet, nationellt, regionalt och lokalt i Vetlanda kommun.

Anders Bernberg, miljösamordnare på Vetlanda kommun

En bild från en tidigare träff med nätverket

Miljönätverket består av följande deltagare:

 • Bo Titusson, Ekenäs Mekaniska AB
 • Håkan Wirebrandt, T-Emballage,
 • Elisabeth Hermansson, Sapa Profiler AB
 • Patrik Johansson, Inwido AB
 • Lena Jonsson, Inwido AB
 • Sofie Stråhle, Holsbyverken i Vetlanda AB
 • Thomas Svensson, Vetlanda kommun
 • Karin Ahlqvist, Vetab
 • Micaela Kullberg, Pallco AB
 • Jonas Nordqvist, Swedish Match AB
 • Jan Strandesjö, Beslag & Metall AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.