Energinätverk

Energinätverk

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom energieffektivisering.

Om nätverket

Man kan arbeta med energieffektivisering av många anledningar, men den vanligaste är säkert att spara pengar. Det kan även finnas krav från myndigheter, från kunder eller att man vill öka kunskapen om det egna företaget.

Ofta är det endast en eller ett fåtal personer på ett företag som jobbar med energieffektivisering och därför är nätverk ett utmärkt sätt att skaffa erfarenhet och kunskap om hur man jobbat med dessa frågor på andra företag.

Nästa träff

Nätverket kommer att träffas efter sommaruppehållet  torsdagen den 23 på Holsbyverken. 

Nuvab har under våren tagit beslutet att slå samman miljönätverket och energinätverket då många av er arbetar parallellt med detta ute i verksamheterna i dag. Synergieffekterna är många då energi och miljö ofta gå hand i hand.

 

 

Tidigare träffar

Torsdagen den 11 april bjöds nätverket in till Elajo i Vetlanda där de berättar om sin verksamhet och hur de arbetar runt energieffektivisering. De lyfte ämnet energikartläggning och de berättade om deras  "Energidirigent", ett överordnat styrsystem för energiflöde. Vi fick en övergripande information om vad det är och hur det kan bidra till våra verksamheter för en hållbar framtid. 

 

Måndagen den 26 november träffades nätverket på Njudung Energi. På mötet informerade Ola Rosander, VD, bland annat om om Njudung Energi och Vetlanda kommuns kommande ambitioner.

 

Onsdagen den 19 september var nätverket välkomna till Skobes nya fina lokaler i Vetlanda.
Magnus Green informerar om hur Skobes planerade för energieffektiviseringen vid nybyggnationen och om kommande klimatsmarta hybridbilar.

 

Onsdagen den 27 juni träffades Nuvabs Energinätverk och planerade för kommande träffar.
Många var idéerna som bollades och vår förhoppning är att efter några telefonsamtal med planering för datum och tid återkommer vi med aktiviteter för höstens träffar.

 

Måndagen 19 februari 2018 var Nuvabs energinätverk på besök på Hydros fabrik i Sjunnen. Mats Borneling, elansvarig på Hydro, berättade på ett mycket professionellt sätt om dammen och kraftverket som förser hela fabriken med el. Det blev ett mycket intressant besök och stora delar av nätverket kom hem med ny kunskap och erfarenhet.
   

Måndagen den 23 oktober 2017 träffades nätverket på Ädelfors Folkhögskola.

 • Energikontoret informerar om energikartläggningsstödet och miljöstudie

 • Företagspresentation av Midroc, samt information om energikartläggningar

................................................................

Bild från tidigare träff

Bild från tidigare träff

Lite olika aktiviteter som de haft genom åren vid deras olika träffar: gästats av föreläsare från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet för att få veta mer om energieffektivisering i små och medelstora företag, besökt MP bolagen Industri AB för att få veta mer om energieffektiviseringar som företaget planerade i samband med en utbyggnad på drygt 8000 m2, besökt Ekenäs Mekaniska AB där Igal Yaffe, LEDenergy, föreläste om LED-belysning inom industrin, med mera.

Energinätverket består av följande deltagare:

 • Håkan Wirebrand, T-Emballage AB
 • Bo Titusson, Ekenäs Mekaniska AB
 • Patrik Johansson, Inwido Produktion AB
 • Mikael Loberg, Sapa Lackering AB
 • Mats Borneling, Sapa Profiler AB
 • Alexander Sellman, Kvarnstrands Verktyg AB
 • Hans-Eric Schwabe, Swedish Match Industries AB
 • Lillemor Haraldsson, Swedish Match Industries AB
 • Anders Bernberg, Vetlanda kommun
 • Micaela Kullberg, Pallco AB
 • Niclas Petersson, Augustssons beslagsindustri AB
 • Ola Rosander, Njudung Energi AB
 • Markus Björnsson, Beslag & Metall AB
 • Sandor moldovan, Stålövs AB
 • Magnus Green, Skobes AB
 • Joakim Strachal, Vetlanda kommun
 • Philip Habrecht , Njudung Energi AB
 • Torbjörn Eklund Njudung Energi AB
 • Elisaberth Hermansson, Hydro AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.