Vad säger företagen och kommunfullmäktige om företagsklimatet i Vetlanda?

Välkommen på ett digitalt möte med Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län, där fokus ligger på företagsklimatet i Vetlanda!

Vad säger företagen och kommunfullmäktige om företagsklimatet i Vetlanda?

Förståelsen för att det är företagen som skapar jobben är viktig, liksom förståelsen för företagens villkor.
Svenskt Näringsliv har under flera år undersökt hur företagsklimatet utvecklats i Vetlanda.
Vad betyder företagsklimatet för konkurrenskraften, tillväxten och jobben i Vetlanda?
Hur kan företagsklimatet i Vetlanda bli bättre?
Hur är företagsklimatet i Vetlanda jämfört med övriga kommuner i Jönköpings län och Sverige?

Datum: 26 maj 2021
Tid: 13.30-15.00
Plats: Digitalt via Teams
Anmälan: info@nuvab.se senast den 19 maj.

Varmt välkommen!