Styrelseutbildning - Rätt fokus i styrelsearbetet.

Framgång är ingen slump. För att bli en duktig styrelseledamot krävs både kunskaper och lämpliga personliga egenskaper. Vill du hitta verktygen till ett bättre styrelsearbete?

Styrelseutbildning - Rätt fokus i styrelsearbetet.

Över 6 500 personer har hittills valt att gå StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet varav 80 procent av dessa väljer att avsluta med en digital tentamen. Certifieringen är inte bara ett bevis på att man genomgått utbildningen utan att man har de baskunskaper som krävs och har förstått sammanhangen.

Om styrelsen är rätt sammansatt, arbetar med rätt frågor och har effektiva arbetsformer ökar företagets konkurrenskraft och värdetillväxtpotential. Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra rubriker:
• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Förkunskaper
Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet.

Målgrupp
Du kan vara ägare, styrelseledamot eller VD, eller på annat sätt ha en relation till styrelsearbetet kommer att ha stor nytta av utbildningen.

Datum: 22 februari och 1 mars 2018. Två heldagar
Kursledare: Hans P Carlsson, E-post: Hans.p.carlsson@swedbank.se
Pris per person: 13 600 kronor (exkl moms)

 

 


Mer information
Ring StyrelseAkademien på tel.0733 - 244 965 eller maila
jonkoping@styrelseakademien.se
Följ länken för att anmäla dig till utbildningen.
Sista anmälningsdag 22 januari kl 12.00

http://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=f4e3ce1d-9ab8-e711-9847-0050568d2e4c