Pop-Up träff 18 september

Pop-Up träff med ämnet "Det svåra samtalet".

Pop-Up träff 18 september

Under hösten genomför Nuvab utbildningen "Det svåra samtalet".

Skådespelarna Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge Teater besöker oss under denna Pop-Up träff och ger en "teaser" om utbildningen som får dig att växa i att utmana dig själv inom kommunikation och samtal med en anställd. De berättar om en hur du under utbildningen får möta en fiktiv person som gestaltas av en skådespelare, där du får öva och utveckla din förmåga att kommunicera och våga ta upp känsliga ämnen eller problematiken på arbetsplatsen.

Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge Teater har jobbat med yrkesrollsträning i många år, bl.a för Polishögskolan i Stockholm och Växjö, militärpolisen, vårdpersonal, och för företag inom flera branscher och yrkesgrupper.Som skådespelare är dom tränade i att följa impulser, tonfall och kroppsspråk så varje övning blir unikt, de reagerar på det som händer i stunden och på så sätt blir mötet levande.

Stefan Lundin och Björn Gustavsson, Teknikkompaniet/FlexLed ger oss en rundvandring i sina nya lokaler och berättar om företagen.

När: Tisdagen den 18 september kl.14.30-16.00
Var: Teknikkompaniet, Bäckgatan 1
Anmälan: till info@nuvab.se eller tfn 0383-59491/92 senast den 14 september.

Vi bjuder på eftermiddagsfika - VÄLKOMNA!