Frukostmöte med Upphandlingsenheten, Vetlanda kommun

Hur vinner du affärer? Lär dig mer om hur en upphandling fungerar när experterna informerar på detta frukostmöte!

Frukostmöte med Upphandlingsenheten, Vetlanda kommun

Upphandlingsavdelningen på Vetlanda kommun informerar om kommande upphandlingar och hur man gör affärer med offentliga aktörer som kommuner, landsting, stat, kommunala bolag m.fl.

På frukostmötet kommer även Jenny Hurtig från PublicInsight medverka.
PublicInsight jobbar med hela den offentliga affären, och en del är att förmedla tjänster och hjälp till leverantörer, i alla olika faser.

När: Tisdagen den 19 oktober klockan 7.30-9.00
Var: Östanå Värdshus
Anmälan: info@nuvab.se senast den 14 oktober.