Frukostmöte med tema tryckluftsbesparingar!

Vilka besparingar kan ert företag göra? Lyssna till experten Goran Thierry Rajkovic, från LMS Nordic, som under frukostmötet berättar om de grundläggande aspekterna kring tryckluftens användning, kostnader, säkerhet och dess miljöpåverkan.

Frukostmöte med tema tryckluftsbesparingar!

Utan en fastställd kostnad för tryckluften är det inte konstigt att den av de flesta företag fortfarande betraktas som en gratis resurs. Som en gratis resurs, utan debitering, finns det få eller inga incitament till att reducera förbrukningen.
Med kostnadsmedvetenhet följer förståelse om varför vi bör reducera tryckluftsförbrukningen och att kostnaderna för åtgärderna i sammanhanget är blygsamma.

När: Torsdagen den 20 maj klockan 8.00-9.00
Var: Digitalt via Teams (länk skickas till samtliga deltagare onsdagen den 18 maj)
Anmälaninfo@nuvab.se senast den 17 maj.

Läs mer om LMS Nordic HÄR