Ett drogfritt näringsliv i Vetlanda

Välkomna till en träff där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett drogfritt näringsliv i Vetlanda.

Ett drogfritt näringsliv i Vetlanda

Under träffen får vi lyssna till Sussanne Ljungberg från Socialtjänsten i Jönköping.
Vi får information om hur vi kan arbeta för ett drogfritt näringsliv i Vetlanda och hur vi
gemensamt kan förebygga missbruk av droger på våra arbetsplatser. 

Beskrivning av innehåll:

- Allmän drogkunskap samt tecken och effekter.

- Receptförskriven medicin- överdosering. Hur upptäcker man detta?

- Hur kan man möta upp individer man misstänker har ett problematiskt bruk av receptförskriven medicin? Alt misstanke om missbruk av illegala substanser?

- Psykisk ohälsa-missbruk.

Moderator Pernilla Friberg, enhetschef socialförvaltningen, Vetlanda kommun, leder oss under eftermiddagens föreläsningar och workshop.

 

Datum: Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: KF-salen, Vetlanda Stadshus 
Anmälan: Info@nuvab.se 

Varmt välkomna!