Team och grupputbildning med DISC

Team och grupputbildning med DISC

Utbildning som ger kunskaper inom bland annat team- och grupputveckling.

Mål med utbildningen
- Personlig utveckling
- Ökad självkännedom
- Ökade kunskaper och förståelse för egen-, och olika personlighetsprofiler
- Kunskaper om egna teamets styrkor och svagheter
- Kunskaper om hur teamutveckling och hur gruppen utvecklas

Utbildningsinnehåll
Inför utbildningen har deltagarna genomfört individuellt var sin DISC-analys på webben. Analysen tar cirka 25 minuter och genomförs vid dator individuellt vid lämpligt tillfälle.

Självkännedom - Personlig utveckling
- Workshop kring personlighetstyper med stöd av personlighetsinstrumentet DISC
- Kommunikationsstil, Arbetsstil, Drivkrafter, Stress
- Praktiska samarbetsövningar med reflektioner

Team och personlighet/Karaktär
- Ökade kunskaper egna teamets sammansättning med styrkor och utvecklingsmöjligheter
- Samtal och reflektion kring personlighetskaraktärer i mitt eget team

Grupputveckling
- Workshop kring teori för grupputveckling
- Framgångsfaktorer för att bli högpresterande TEAM
- I vilka utvecklingsfaser befinner sig olika grupper hos er

Utbildningsform/Pedagogik
Dettagarna förväntas vara aktiva och vi varvar läraledda workshops med praktiska övningar

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som arbetar, eller kommer att arbeta i någon form som Ledare, Teamledare, Projektledare etc.

Kursledare
Maria Claesson, Codeq AB

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler