Rekryteringsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla som har en personalledande position och hanterar rekryteringsprocesser.

 

Innehållet i utbildningen är:

 • Inledning/ presentation
 • Erfarenheter
 • Syfte/ Vad vill vi ge er
 • Rekryteringsprocessen – stora drag
 • Kravprofilen – teori och övning
 • Fråge- och intervjutekniker
 • Att lyssna aktivt
 • Intervjuövning
 • Referenstagning – syfte och svårigheter
 • Urval och personbedömningar
 • Avslutning

 

Kursledare: Montico

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler