Ledarskaps-utbildningsprogram

Ledarskaps-utbildningsprogram

Kurs om bland annat personlig utveckling, yrkesmässig kompetensutveckling och trygghet i ledarrollen.

Sammanfattning och mål med utbildningen
- Personlig utveckling
- Yrkesmässig kompetensutveckling
- Trygghet i ledarrollen
- Konkreta tips ovh verktyg för mitt ledarskap

Innehåll
JAGET
- Själkännedom - mina starka och utvecklingsbara sidor
- DISC/Min personlighet och olika personlighetstyper
- Ledarskap och kommunikation
LAGET
- Situationsanpassat lederskap
- Coachande ledarskap
- Grupputveckling - hur leder och utvecklar jag medarbetare och grupp
FÖRETAGET
- Kultur och värderingar
- Rekrytering praktisk kompetensarbete

Utbildningsform/Pedagogik
Man arbetar "inifrån och ut". Eller som: Jaget-Laget-Företaget
Deltagarna förväntas vara aktiva och vi varvar läraledda workshops med praktiska övningar och hemuppgifter. Tillsammans skapas en trygg och utvecklande miljö.
OBS Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildaren under utbildningen.

Kursledare
Maria Claesson, Codeq
Ev. frågor om utbildningen besvaras av maria.claesson@codeq.se

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler