Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker

Ger grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och Härdplastföreskriften.

Deltagarna ska efter dagen kunna:
- förstå och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:18 Härdplaster
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- förstå vilka hälsorisker som finns och se tidiga tecken på ohälsa
- förstå när lag- stadgade medicinska kontroller ska ske

Innehåll
- Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och Härdplastföreskriften
- Att identifiera och hantera faktorer som påverkar hälsan vid aktuella arbetsmoment
- Grunder för att kunna utföra riskbedömningar
- Diskussion kring metodval och praktiska lösningar
- Teori varvas med praktiska övningar

Deltagarna får ett intyg efter utbildningen.

Målgrupp
Personer som arbetar med bland annat lim, lack, heta arbeten typ svetsning och som berörs av föreskriften, t ex. tandvård, bygg- branschen, nagel-skulptering, verkstäder m.fl. samt arbetsledare som leder ovanstående arbete, skyddsombud, HR och produktionstekniker.

Lärare
Bertil Jonsson
Beda Work AB

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler