Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Målet är personlig och yrkesmässig kompetensutveckling och att ge en trygg ledarroll.

Mål med utbildningen

Personlig utveckling
Yrkesmässig kompetensutveckling
Trygghet i lederrollen
Ökade kunskaper kring coaching och effektiva samtal
Att mer kunna arbeta utifrån ett delegerande och coachande ledarskap


Utbildningsinnehåll

HELDAG 1
Coachande ledarskap - metodik
Aktivt lyssnande
När kan man coacha - Situationsanpassad ledarskap
GROW - det coachande samtalet
Effektiva samtal
Tips och tricks

HALVDAG 2
Erfarenhetsurbyte
Fler verktyg och praktiska övningar
Coachande ledarskap

HALVDAG 3
Coachande medarbetarsamtal
Metodik för induviduella medarbetarsamtal
Verktyg för att stärka arbetsklimat, öka ansvarstagande och delaktighet
Exempel på mall

Utbildningsform/Pedagogik

Utbildningen är starkt upplevelsebaserad och bygger i huvudsak på praktiska övningar.
Deltagarna förväntas vara aktiva och vi varvar lärarledda workshops med praktiska övningar och hemuppgifter.
Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande miljö.
OBS: Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildaren under utbildningen

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som arbetar, eller kommer att arbeta i någon form som Ledare, Teamledare, Projektledare etc.

Kursledare
Maria Claesson, Codeq AB

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler